Hoang Net Coffee - Nguyễn Oanh
Café/Dessert -Chi nhánh
Hoang Net Coffee - Nguyễn Oanh
425 Nguyễn Oanh, Gò Vấp, TP. HCM
12,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0