Hong Cha - Hồng Trà Hong Kong - Nguyễn Trãi
Café/Dessert -Chi nhánh
Hong Cha - Hồng Trà Hong Kong - Nguyễn Trãi
214B/B5 Bis Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 22:00
19,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0