Hot & Cold Mini Store - Nguyễn Ảnh Thủ
Café/Dessert -Chi nhánh
Hot & Cold Mini Store - Nguyễn Ảnh Thủ
6C Nguyễn Ảnh Thủ, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 42,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0