Hot & Cold - Trà Sữa và Xiên Que - Trần Não
Café/Dessert -Chi nhánh
Hot & Cold - Trà Sữa và Xiên Que - Trần Não
13B Trần Não, P. Bình An, Quận 2, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
14,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0