Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Nguyễn Gia Trí
Café/Dessert -Chi nhánh
Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Nguyễn Gia Trí
173 Nguyễn Gia Trí (Đường D2), P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
14,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0