Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Hoàng Hoa Thám
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Hoàng Hoa Thám

34 Hoàng Hoa Thám, P. 7 , Quận Bình Thạnh, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0