Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Kinh Dương Vương
Café/Dessert -Chi nhánh
Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Kinh Dương Vương
1C Đường số 10, Cư xá Rada, Quận 6, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
14,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0