Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Lê Bình
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Lê Bình

37 Lê Bình, Tân Bình, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0