Hot & Cold - Trà sữa & Xiên Que - Lê Văn Sỹ
Café/Dessert -Chi nhánh
Hot & Cold - Trà sữa & Xiên Que - Lê Văn Sỹ
238B Lê Văn Sỹ, P. 1, Tân Bình, TP. HCM
20,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0