Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que Nguyễn Thị Thập
Món Việt -Chi nhánh
Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que Nguyễn Thị Thập
390A Nguyễn Thị Thập, Quận 7, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 22:00
14,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0