Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Sư Vạn Hạnh
Món Việt -Chi nhánh
Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Sư Vạn Hạnh
824/2 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 22:00
30,000 - 88,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0