Hovan's Food - Bánh Tuyết Thiên Sứ - Shop Online - Nguyễn Duy
Shop Online -Chi nhánh

Hovan's Food - Bánh Tuyết Thiên Sứ - Shop Online - Nguyễn Duy

38 Nguyễn Duy, P. 3, Bình Thạnh, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
95,000 - 125,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0