Hủ Tiếu Mì - Cư Xá Phú Lâm D
Quán ăn
Hủ Tiếu Mì - Cư Xá Phú Lâm D
R8 Cư Xá Phú Lâm D, Quận 6, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 23:00
25,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0