Hủ Tiếu Mì Thập Cẩm
Quán ăn
Hủ Tiếu Mì Thập Cẩm
679/6 Vĩnh Viễn, P. 7, Quận 11, TP. HCM
16,000 - 20,000
Phí giao hàng
7,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0