Hủ Tiếu Mỹ Tho - Cư Xá Phú Lâm B
Quán ăn
Hủ Tiếu Mỹ Tho - Cư Xá Phú Lâm B
D13 Cư Xá Phú Lâm B, P. 13, Quận 6, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 33,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0