Hủ Tiếu Nam Vang Nhân Quán - Âu Dương Lân
Quán ăn
Hủ Tiếu Nam Vang Nhân Quán - Âu Dương Lân
239 - 241 Âu Dương Lân, P. 2, Quận 8, TP. HCM
00:01 - 01:00 | 15:00 - 23:59
20,000 - 35,000
Phí giao hàng
6,300đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,300đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0