Hủ Tiếu Nam Vang Nhân Quán - Nguyễn Thị Minh Khai
Quán ăn -Chi nhánh
Hủ Tiếu Nam Vang Nhân Quán - Nguyễn Thị Minh Khai
488 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. HCM
50,000 - 72,000
Phí giao hàng
7,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
30 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
7,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0