Huế Corner
Nhà hàng
Huế Corner
26A Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 110,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0