IZZIBING Snow Dessert Coffee - Bingsu
Café/Dessert -Chi nhánh

IZZIBING Snow Dessert Coffee - Bingsu

49 Phổ Quang, P. 2, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
32,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0