IZZIBING Snow Dessert Coffee - Bingsu
Café/Dessert -Chi nhánh
IZZIBING Snow Dessert Coffee - Bingsu
49 Phổ Quang, P. 2, Tân Bình, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
32,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0