JuicElixir - Nguyễn Thị Minh Khai
Café/Dessert

JuicElixir - Nguyễn Thị Minh Khai

18A/1 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
30,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0