JupSofa - KDC Him Lam
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

JupSofa - KDC Him Lam

Đường Số 2, KDC Him Lam, Tổ 5, KP8, P. Trường Thọ, Thủ Đức, TP. HCM
20,000 - 500,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0