JupSofa - Nguyễn Gia Trí
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

JupSofa - Nguyễn Gia Trí

Phòng P2, Số 168/25 Nguyễn Gia Trí, P. 25, Bình Thạnh, TP. HCM
20,000 - 500,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0