Kfein Cafe & Trà Sữa Thạch Tự làm
Café/Dessert
Kfein Cafe & Trà Sữa Thạch Tự làm
50 Đường Số 10, P. 13, Quận 6, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
07:30 - 22:00
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0