Karo Bean Coffee
Café/Dessert
Karo Bean Coffee
17A Bình Thới, P. 14, Quận 11, TP. HCM
7lượt đánh giá từ Now
08:00 - 23:00
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0