Kem Baskin Robbins - Nguyễn Thị Minh Khai
Châu Mỹ -Chi nhánh
Kem Baskin Robbins - Nguyễn Thị Minh Khai
424A Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Quận 3, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
45,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0