Kem Baskin Robbins - Phú Mỹ Hưng
Café/Dessert -Chi nhánh
Kem Baskin Robbins - Phú Mỹ Hưng
SB-05, Khu Phố Mỹ Đức, Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7, TP. HCM
45,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
14 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0