Kem Swensen’s - Nguyễn Thái Học
Châu Mỹ, Mỹ -Chi nhánh
Kem Swensen’s - Nguyễn Thái Học
73 Nguyễn Thái Học, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 209,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0