Kem - Trà Sữa Eskimo
Món Việt
Kem - Trà Sữa Eskimo
30 Đồng Đen, P. 14, Tân Bình, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
12,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0