Kenshin Tea - Trà Sữa Đồng Giá 19k - Đỗ Xuân Hợp
Café/Dessert -Chi nhánh
Kenshin Tea - Trà Sữa Đồng Giá 19k - Đỗ Xuân Hợp
114 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, TP. HCM
09:00 - 22:00
15,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0