Gà Rán KFC - Co.op Mart Nguyễn Kiệm
Nhà hàng -Chi nhánh
Gà Rán KFC - Co.op Mart Nguyễn Kiệm
571 Nguyễn Kiệm, P. 9, Phú Nhuận, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 23:00
30,000 - 88,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0