Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Khải San Food - Thực phẩm Các Loại - Hòa Bình
239 - 241 Hòa Bình , P. Hiệp Tân, Tân Phú, TP. HCM
08:30 - 21:00
20,000 - 5,000,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0