Nhà hàng

Khang Dim Sum Bar

Lầu 4, 20 Nguyễn Duy Dương, P. 8, Quận 5, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 330,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0