Khô Gà Giá Sỉ
Shop/Cửa hàng
Khô Gà Giá Sỉ
557 Đường 3/2, P. 8, Quận 10, TP. HCM
09:00 - 19:00
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0