Khô Gà & Khô Heo Heo Mi - Shop Online - Nguyễn Cửu Vân
Shop Online -Chi nhánh

Khô Gà & Khô Heo Heo Mi - Shop Online - Nguyễn Cửu Vân

18 Nguyễn Cửu Vân, P. 17, Bình Thạnh, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0