Mr. Thịnh - Khoai Lang Lắc & Gà Rán - Thống Nhất
Món Việt
Mr. Thịnh - Khoai Lang Lắc & Gà Rán - Thống Nhất
367 Thống Nhất, Gò Vấp, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0