Khúc Bạch Hoa Sữa - Xô Viết Nghệ Tĩnh
Quán ăn
Khúc Bạch Hoa Sữa - Xô Viết Nghệ Tĩnh
801/83 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26, Bình Thạnh, TP. HCM
6,000 - 23,000
Phí giao hàng
6,200đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,200đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0