Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
Kids Plaza - Siêu Thị Mẹ Bầu Và Em Bé - Huỳnh Tấn Phát
310 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM
5,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0