Kim Anh - Bánh Mì Heo Quay
Món Việt
Kim Anh - Bánh Mì Heo Quay
254 Bắc Hải, Tân Bình, TP. HCM
5lượt đánh giá từ Now
14,000 - 16,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0