Kim Thanh Food - Chân Gà Sả Tắc
Shop Online
Kim Thanh Food - Chân Gà Sả Tắc
3 - 5 Đường Số 34, P. 6, Quận 4, TP. HCM
500+lượt đánh giá từ Now
00:05 - 01:00 | 08:00 - 23:55
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
17 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0