Café/Dessert -Chi nhánh

King Coffee & Tea - Tôn Thất Tùng

100 Tôn Thất Tùng, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
32,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0