King Wash - Chăm Sóc Và Bảo Dưỡng Giày
Giặt ủi
King Wash - Chăm Sóc Và Bảo Dưỡng Giày
65 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0