Café/Dessert -Chi nhánh
Koi Thé Café - Nguyễn Đức Cảnh
157 Khu Grand View, Nguyễn Đức Cảnh, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
10:00 - 21:00
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0