KOI Thé Cafe - Pasteur
Café/Dessert -Chi nhánh
KOI Thé Cafe - Pasteur
120 Pasteur, Quận 1, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 21:30
40,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0