Café/Dessert -Chi nhánh
KOI Thé Cafe - 220 Phan Xích Long
220 - 222 Phan Xích Long, P. 2, Phú Nhuận, TP. HCM
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0