Kori - Tea & Coffee
Café/Dessert
Kori - Tea & Coffee
60 Nguyễn Tuyển, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
16,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
18 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0