Café/Dessert -Chi nhánh
L'Usine Restaurant - Lê Lợi
70B Lê Lợi, Quận 1, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 20:30
40,000 - 154,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0