L'Usine Restaurant - Phú Mỹ Hưng
Nhà hàng -Chi nhánh

L'Usine Restaurant - Phú Mỹ Hưng

GF 56 Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
50+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 154,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0