L'Usine Restaurant - Thảo Điền
Nhà hàng -Chi nhánh
L'Usine Restaurant - Thảo Điền
24 Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
10+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 400,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
30 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0