Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
La Maison - Thịt Ngon Quốc Tế - Hoàng Hoa Thám - Quận Bình Thạnh
179 Hoàng Hoa Thám, P. 6, Bình Thạnh, TP. HCM
100+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 20:00
100,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0