Shop/Cửa hàng -Chi nhánh
La Maison - Thịt Ngon Quốc Tế - Hoàng Hoa Thám - Quận Tân Bình
93 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
08:30 - 19:00
100,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,600đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,600đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0